Naseri

گوشه چشمی به هنر معماری در پهنه زیست بوم

SAAMAAN MAGAZINE- ISSUE 5

By Hossein Naseri, M. Arch

 

گوشه چشمی به هنر معماری در پهنه زیست بوم

در گذر زمان، هنرمندان و طراحان آثاری از احساسات خود از زیبایی و گاه پلیدیها را به گونه های متفاوت نشان داده اند. چه از طریق شعر، ادب یا موسیقی و نمایش و چه از طریق هنرهای تجسمی که با تصویر یا حجم ارائه کرده اند و آنچه را که موجب خلاقیت هایشان شده آشکار نموده اند.

چه شگفت انگیز است همه احساس های مشترک و همگون زیبائی شناختی، که گاهی هر هنری در جایگاه خود نمودار خود انسان ها را در آن حسن شریک نموده است.

با این سرآغاز پرداخت به هنر، درپی معماری “رازیگری” که درگیرنده دانش و هنر که به حد کمال است و به روایتی “علم است با چاشنی هنر” می نگریم.

هنرمندان نقاش و مجسمه ساز، خوشنویسان و گرافیست ها هر چندگاهی کارها و آثار خلق شده خودشان را د رگالری ها و نمایشگاه ها برای مدتی کوتاه و علاقمندانی محدود به نمایش میگذارند، که بطور معمول در این فضاها هنر موسیقی و نورپردازی آرایه گر و روح انگیزی محیط را هماهنگ و همراهی می کنند، همه اینها در فضایی سه بعدی مرکب از سقف و دیوارها و کف که ساخته “مهراز” یا “رازیگری” است ارائه می شوند.

علاقمندان ساعاتی را در آن فضاها سپری کرده و به دیدن آثار به تفکر یا نقد و برداشت خود می پردازند، در نهایت اثر یا آثاری را خریداری نموده و برای تزئین محیط زیست و یا جمع آوری در مجموعه آثار با ارزش خود نگهداری میکنند و مالک شخصی آنها میشوند، اما آثار و خلاقیت های معماران “رازیگران” بعد از تجسم در ذهن بعد به تصویر سه بعدی تبدیل با احجامی فضائی و چند وجهی مجسمه گون در کنار هم در حاشیه گذرها و فضاهای شهری توسط سازندگانی حرفه ای، شایسته و مجرب ساخته میشوند و نمود پیدا می کنند، به گونه ای دیگر بصورت تابلوئی سه بعدی و مجسمه های چند وجهی که در آنها زندگی، حرکت و عشق جاری است به نمایش عموم در می آیند. مردم از هر طیف و دسته ای با سلائق متفاوت مالک دیداری و حسی آن نمادهای شهری می باشند.

بعضی از این آثار مانند موزه ها، فرهنگسراها، ایستگاه های راه آهن، پارک ها، هتل ها و یا مراکز تجاری و اداری و مسکونی بزرگ به صورت شاخص و نماد شهری ” *” درمی آیند. در این میان مجموعه های مسکونی، اداری و تجاری بزرگ بیشتر در ارتباط مستقیم و روزمره مردم می باشند که مناسب بودن آنها بیشترین اثر را بر رشد فرهنگی، زیستی اجتماعی جامعه میگذارند. اینها درگذر زمان سابقه تاریخی، نوع تفکر و فرهنگ زیست محیطی مردم آن زمانه را ثبت تاریخی می کنند.

چه بسا کار حرفه ای معماران “رازیگران” یکی از مهمترین و مؤثرترین پدیده های اثرگذار برنحوه زیست و فرهنگ یک جامعه میشود که مسئولیتی سنگین، حساس و خطیر است، بویژه طراحان شهری و شهرسازان که عمدتا تدوین مقررات و ضوابط رشد فیزیکی شهرها و پهنه ها و گذرهای شهری را عهده دار میشوند.

بعضی از احجام با مصالح خاص با حس متانت و آرامش و بعضی پر تنوع در سطوح و احجام با رنگهای شاد و گرم و بعضا با رنگهای سرد و بی روح می توانند ظهور پیدا کنند  که جانمایی و همزیستی آنها در نزدیکی هم مستلزم قوانین و ضوابط صحیح شهرسازی می باشد.

“رازیگری” با توجه به رشد سریع و روزافزون علم و تکنولوژی دستخوش تحولاتی عجیب و غریب میگردد و این رازیگرانند که باید با توجه به روحیات انسانی زمانه خود و آینده نگری آثاری را خلق کنند و به نمایش بگذارند و علیرغم سیاست های نادرست حاکم، آرامش، صلح، شادابی و امید را به مردم ارائه کنند.

به امید زیست بومی شایسته تر

حسین ناصری

 *نماد شهری ” Monument”