SAAMAAN MAGAZINE (ISSUE 5)- EDITOR’S NOTE

By Mehran Safapour, M. Arch

 

اگر سپهر بگردد ز حال خود، تو نگرد                           وگر زمانه نسازد، تو بازمانه بساز

بشر، یکی از ضعیف ترین موجودات تاریخ، بقای خود را مدیون تنازع و سازگاری با محیط، با بکار بردن علم و دانش بوده است

برخی براین باورند که دنیا با ویروس جدید دگرگون خواهد شد و زندگی از مسیر طبیعی خود خارج می شود.

اما تاریخی که به یاد داریم، نشان داده “وبا” ۲۰۰ میلیون نفر، آبله ۵۶ میلیون نفر، آنفولانزای اسپانیایی ۴۰-۵۰  میلیون نفر، طاعون اول ۳۰-۵۰ میلیون نفر، ایدز ۲۵-۳۵ میلیون نفر و … از نسل بشر را نابود کرده، بشریت اما از مهلکه همه آنها گریخته و به زندگی خود بازگشته است. این بیماری جدید نیز رخت برمیکند و این نیز بگذرد

بشر اما از هر چالشی درسی فراگرفته و ساز و کارهای تازه ای را فرا روی خود آورده است و با بکارگیری تکنولوژی و ورود بیش از پیش به فضای مجازی مسیرهای فراوانی را پیش روی خود گذاشته است. این ساز و کارها در حیطه  کاری ما نیز به وفور کارآمدی خود را ثابت کرده و در فردای بدون کرونا روش و ابزار کارمان چه بسا فراتر ار آنچه که متصوریم خواهد بود

نشریه نوپای “سامان” نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تلاش خود را با بکارگیری فراتر از فضای مجازی، حیطه تماس خود را با مخاطبان افزوده و اکنون نیز با تغییر روش به صورت “بلاگ” این ارتباط را تنگاتنگ و متقابل می کند

باامید اینکه هر چه بیشتر از همکاری و همدلی همراهانمان بهره بریم

مهران صفاپور- بهار ۲۰۲۱