General Assembly

 In Events

اعضای محترم انجمن ساختمان سازان ایرانی- کانادایی (ICBA

 

 با توجه به تقاضاهای مختلف برای عضویت در انجمن و محدودیت‌های اساسنامه در این مورد٬ هیأت مدیره پیشنهادهایی برای انواع عضویت‌ها ( Membership Classes ) و شرایط عضویت آن تهیه کرده که نیاز به تصویب مجمع عمومی می‌باشد تا این تغییرات در اساسنامه درج گردد.

بدین وسیله ازکلیه اعضای محترم درخواست می‌گردد که با حضور خود و مشارکت در مجمع عمومی که در تاریخ پنجشنبه ۲۸ سپتامبر ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر پس از سمیناری که در این ساعت برگزار می‌گردد٬ راهگشای مشکلات انجمن باشند.

اعضایی که به هر دلیلی امکان حضور در تاریخ مذکور را نخواهند داشت می‌توانند با امضای برگه وکالت (proxy) که به پیوست می‌باشد به یکی از اعضاء در تصمیمات مجمع مشارکت نمایند.

هیأت مدیره محترمانه از کلیه اعضاء درخواست می‌نماید که حتما در این مجمع حضور بهم رسانند.

Recent Posts